chepster ترکیه برخورد بین الملل ترکیه روسیه

chepster: ترکیه برخورد بین الملل ترکیه روسیه ناو جنگی نظامیان روسیه

گت بلاگز اخبار پزشکی آینده نگری خوردگی استخوان ناشی از ایمپلنت با آزمایش ادرار

مطالعات محققان مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو نشان می دهد با بررسی دو نشانگر زیستی در نمونه ادرار بیمار می توان قبل از عمل جراحی ایمپلنت، احتمال خوردگی استخوا

آینده نگری خوردگی استخوان ناشی از ایمپلنت با آزمایش ادرار

آینده نگری خوردگی استخوان ناشی از ایمپلنت با آزمایش ادرار

عبارات مهم : ادرار

مطالعات محققان مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو نشان می دهد با بررسی دو نشانگر زیستی در نمونه ادرار بیمار می توان قبل از عمل جراحی ایمپلنت، احتمال خوردگی استخوان را آینده نگری کرد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، «استئولیز» یا خورده شدن استخوان در اطراف مفصل مصنوعی یکی از مهمترین پرسشها بیمارانی است که کاشت پروتز استخوانی و مفصلی انجام می دهند.

در این حالت استخوان اطراف پروتز خورده می شود و باعث می شود پروتز شل شود. معمولا حدود 10 درصد از بیمارانی که از پروتز های متفاوت و به خاص پروتز لگن و زانو استفاده کرده اند، 10 تا 15 سال بعد از ایمپلنت مجبور به عمل جراحی و تعویض پروتز هستند.

آینده نگری خوردگی استخوان ناشی از ایمپلنت با آزمایش ادرار

محققان مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو معتقدند با بررسی دو نشانگر زیستی در نمونه ادرار بیماران سالها قبل از بروز استئولیز و حتی قبل از ایمپلنت می توان این حالت را آینده نگری کرد. یکی از این دو نشانگر alpha CTX نام دارد که یک پروتئین اتصال دهنده بافت است و دیگری یک پروتئین واکنشی ایمنی به نام interleukin 6 است که در التهاب نقش دارد.

محققان احتمال می دهند که نشانگر های دیگری نیز جهت آینده نگری عوارض جانبی ایمپلنت پروتز وجود دارد.

مطالعات محققان مرکز پزشکی دانشگاه راش در شیکاگو نشان می دهد با بررسی دو نشانگر زیستی در نمونه ادرار بیمار می توان قبل از عمل جراحی ایمپلنت، احتمال خوردگی استخوا

نتایج این مطالعه در نشریه Orthopaedic Research انتشار یافته است.

واژه های کلیدی: ادرار | پروتز | پزشکی | خوردگی | محققان | استخوان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog